Disclaimer

Disclaimer voor www.klickphotography.nl / www.klickwebdesign.nl / www.klickdesign.nl

Algemeen
Klick! (Kamer van Koophandel 56086725), hierna te noemen Klick!, verleent u hierbij toegang tot www.klickphotography.nl / www.klickwebdesign.nl / www.klickdesign.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen en om deze website te bekijken. Klick! behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Klick! spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Klick!.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en de inhoud van deze website liggen bij Klick!. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Klick!, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Laatste wijziging:
29 september 2012

Voorwaarden

Klick! hanteert de onderstaande algemene voorwaarden (AV):

AV voor levering aan consumenten:
Van toepassing op levering van producten, bestanden of diensten aan consumenten (privé-personen). Bijvoorbeeld uw reportage, persoonlijke website of prive-aanschaf van materiaal van Klick!.

Klik hier voor de AV levering aan consumenten

Laatste wijziging: 1 oktober 2012


AV voor levering aan niet-consumenten:
Van toepassing op levering van producten, bestanden of diensten aan bedrijven of andere rechtspersonen. Bijvoorbeeld uw zakelijke reportage, zakelijke website of zakelijke aanschaf van materiaal van Klick!.

Klik hier voor de AV levering aan niet-consumenten

Laatste wijziging: 1 oktober 2012


AV voor dienstverlening aan niet-consumenten:
Van toepassing op levering van dienstverlening aan niet-consumenten. Bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan uw zakelijke website.

Klik hier voor de AV dienstverlening aan niet-consumenten

Laatste wijziging: 1 oktober 2012


Heeft u nog vragen over de algemene voorwaarden van Klick!? Neemt u dan gerust contact met Klick! op.